Redizajn HTML sajtova

Da li je vreme da zamenite svoje stare statičke HTML stranice web sajta. Statički HTML izumire, izrada sajtova je sada drugačija. Mi radimo prebacivanje statičkih web stranica u CMS ili radimo sajtove u wordpressu. Ako se dvomite pogledajte zašto su statičke HTML stranice prevaziđene.