Optimizacija sajta

Optimizacija sajta za pretraživače, jer ako radimo sajt, radimo ga da bi videli drugi da bi imao publiku. Zato kada neko ukuca na Google reč koja ima veze sa vašim proizvodom ili uslugom vi morate da se pojavite na prvoj strani Googla i to što bliže prvom mestu to bolje. Ako Vas nema na prvoj strani takav sajt vam i ne treba.