Internet prodavnica

Izrada web sajtova za prodaju proizvoda on line je danas vrlo popularna. Internet prodavnice, web shop, web prodavnice sve su to nazivi za prodaju proizvoda putem web sajta. Često se ljudi opredeljuju za otvaranje web shopova, ali samo najbolje mogu da opstanu na tržištu.